Är CBD Lagligt i Sverige?

Är CBD-olja lagligt i Sverige? De medicinska myndigheterna i Sverige fortsätter att hålla fast vid den hårda linjen för användning av CBD-olja. Dessutom blir denna fråga mer och mer akutell i och med allmänhetens ständiga efterfrågan på CBD-olja i Sverige och andra produkter som innehåller CBD.

Så, är CBD olja lagligt i Sverige? Läkemedelsverket i Sverige anser att CBD-olja är en typ av aktiv ingrediens. De vill att alla produkter som innehåller detta, inklusive de som är avsedda för vaping eller oralt intag, ska hålla fast vid lagarna i landet som reglerar läkemedel. De släppte också officiella varningsord till konsumenterna mot användning av cannabidiol. De hävdar att det kan vara ganska farligt att självmedicinera olika sjukdomar, inklusive sömnstörningar, ångest och depression.

De flesta företag som tillhör sektorn måste omvärdera alla sina strategier när det gäller försäljning av CBD. Vissa av dem följer en väntan och ser tillvägagångssättet när de väntar på resultaten av de olika fallen som pågår i domstol. Sverige är känt för att ha några av de mest restriktiva lagarna gällande droger i hela Europa. Högsta domstolen beslutade i juni 2019 att alla CBD-produkter som innehåller THC, trots mängden, måste kategoriseras som narkotika. CBD var tidigare i den grå zonen även om Läkemedelsverket ansåg det som medicin, särskilt när många företag marknadsförde sina CBD-produkter för att få medicinska anspråk. Det innebär att dessa produkter automatiskt omfattas av läkemedelslagen och bör följa specifika bestämmelser. Idag anses CBD-produkter som är avsedda för oralt intag som medicin, och dessa kan endast säljas om Läkemedelsverket har licensierat säljaren. Om en produkt har THC-innehåll trots kvantitet kan detta klassificeras som narkotiskt läkemedel. Men, situationerna i Danmark och Sverige är desamma. Baserat på EU-lagstiftningen (cbd oil is legal) kan CBD-produkterna innehålla så mycket som 0,2% THC. I Sverige kan man dock köpa CBD-produkter utan några begränsningar om dessa produkter innehåller 0% THC och har förfinats från den industriella hampan utan att vara avsedda för oral användning eller förtäring. CBD-produkter som erbjuds i Sverige får aldrig nämna något angående positiva hälsoeffekter eftersom detta automatiskt kommer att omfattas av läkemedelslagen. I likhet med Danmark är CBD-produkter som inte tas oralt undantagna, som läppbalsam och krämer. Dessa produkter kan marknadsföras och sedan säljas fritt under förutsättning att dessa är fria från THC.

Cbd-olja lagligt i Sverige: Konsumtion av cbd olja Sverige sträcker sig 500 år tillbaka

EIHA eller European Industrial Hemp Association presenterade nyligen specifika exempel för Europeiska kommissionen från olika historiska källor i Sverige, Slovakien, Polen, Italien och Tyskland som visar att hampa fylld med CBD har använts på denna kontinent under många år. De citerade till och med ett Vatikankocks hampfatsrecept under påven Martin V’s påvedöme under den tidigare delen av 1400-talet.

Detta är en forskning som presenterades i Bryssel som ett svar på EU:s nya livsmedelsförslag som kan skada hampa- och CBD-sektorer när nya livsmedel genomgår en strängare och dyrare efterlevnadsordning jämfört med andra livsmedel.

Slutsatsen

Tillsammans med det kontinuerliga utvecklingsscenariot i andra delar av världen sätts de medicinska tillsynsmyndigheterna i Sverige under press för att ta sig an CBD och dess laglighet. De har dock valt att ta en ganska hård linje. De flesta återförsäljare och leverantörer har beslutat att ta ner sina CBD-produktlinjer tills det blir tydligt från de olika aktuella domstolsärendena. Å andra sidan försökte andra uppnå överensstämmelse genom frisläppandet av rådgivande meddelanden som bagatelliserar de förmodade fördelarna.

Copyright © virtualworldslondon.com | All Right Reserved